Kickboxing Promotion

No Kick No Life

No Kick No Life
 • Name: No Kick No Life
 • Headquarters: Tokyo, Japan
 • Acronyms: NKNL
 • Ownership: Riki Onodera
 • Promotion Links:

NKNL Events

NO KICK NO LIFE Saturday, February 11, 2:00 AM ET
Ota City General Gymnasium Ota, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Kaito Ono  defeats  Tsukuru Midorikawa via KO/TKO, Corner Stoppage (Towel Thrown)   0:57 Round 3 of 5, 6:57 Total Bout Page
(Kickboxing)   Katsuji Takahashi  vs.  Kiyoto Takahashi Ends in a Draw, Split   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   HIROYUKI  defeats  Masayoshi Kunimoto via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Ryu Hanaoka  defeats  Sanchai TEPPEN GYM via Decision, Split   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Reiya  defeats  Shinsuke via Decision, Unanimous   6 Rounds, 18:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Koki Yamada  defeats  Wataru Hiramatsu via KO/TKO, Elbow   2:28 Round 3 of 5, 8:28 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kenta Yamada  defeats  Tomo Kiire via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Melty Kira  defeats  Alice Takahashi via Decision, Unanimous   3 Rounds, 7:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Toshiyuki Ohara  defeats  Kakushi Takagi via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yuhi Okochi  defeats  Koki Sugai via KO/TKO   1:59 Round 3 of 3, 7:59 Total Bout Page
NO KICK NO LIFE Saturday, May 28, 2022
Toyosu PIT Koto, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Haruto Yasumoto  defeats  Yosuke Morii via KO/TKO, Punches and Elbows   2:18 Round 3 of 5, 8:18 Total Bout Page
(Kickboxing)   Katsuji Takahashi  defeats  Satoru Hashimoto via KO/TKO, Punches   1:08 Round 5 of 5, 13:08 Total Bout Page
(Kickboxing)   Tsukuru Midorikawa  defeats  Takuya Imamura via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Koki Osaki  defeats  Yugo Kato via KO/TKO, Doctor Stoppage (Cut to he Forehead)   2:20 Round 5 of 5, 14:20 Total Bout Page
(Kickboxing)   Arashi Fujihara  vs.  Reiya Ends in a Draw, Split   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kakushi Takagi  defeats  Ichiyo Morimoto via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   HIROYUKI  defeats  Yu Hiramatsu via KO/TKO, Kick to the Body   0:35 Round 1 of 3 Bout Page
NO KICK NO LIFE Saturday, January 08, 2022
New Pier Hall Minato, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Yosuke Morii  defeats  Kenta Yamada via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Tsukuru Midorikawa  defeats  Phlaychumphon Sor. Srisomphong via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kiyoto Takahashi  vs.  Thongmichai Ends in a Draw, Split   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kakushi Takagi  vs.  Riku Yamano Ends in a Draw, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Shoki Nishikawa  defeats  Minoru Asahino via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yugo Kato  defeats  Keisuke Miyamoto via Decision, Majority   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Ryu Hanaoka  defeats  Issei Ishii via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   HIROYUKI  defeats  Arashi Fujihara via KO/TKO, Knee   2:23 Round 3 of 5, 8:23 Total Bout Page
(Kickboxing)   Wataru Hiramatsu  defeats  Jurai Ishii via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Sora Sugiyama  defeats  Tenma via Decision, Split   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
NO KICK NO LIFE Thursday, July 22, 2021
Usen Studio Coast Koto, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Yosuke Morii  defeats  Taisuke Maeguchi via KO/TKO, Spinning Back Elbow   3:02 Round 2 of 3, 6:02 Total Bout Page
(Kickboxing)   Tsukuru Midorikawa  vs.  Yuya Ends in a Draw, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   HIROYUKI  defeats  Atsumu via KO/TKO, Right Head Kick   2:58 Round 2 of 3, 5:58 Total Bout Page
(Kickboxing)   Ryu Hanaoka  defeats  Visanlek via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yusuke Iwaki  defeats  Toshikazu Yamaura via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yugo Kato  defeats  Tsubasa Kaneko via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yoshua Ishii  vs.  Wataru Hiramatsu Ends in a Draw, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yusaku Oshima  defeats  Daichi Yamamoto via KO/TKO   Round 3 of 3 Bout Page
NO KICK NO LIFE New Chapter -Ungai Soten- Wednesday, February 24, 2021
Tsutaya O-East Shibuya, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Issei Ishii  defeats  Reiya via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Keisuke Miyamoto  defeats  Yugo Kato via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Tsukuru Midorikawa  defeats  Kakushi Takagi via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Shimon Yoshinari  defeats  Ryu Hanaoka via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yosuke Morii  defeats  Kiyomitsu Nagasawa via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
NO KICK NO LIFE ~New Chapter~ Thursday, October 29, 2020
Tokyo, JP Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Muay Thai)   Issei Ishii  defeats  Yuya Iwanami via KO/TKO, Corner Stoppage (Towel Thrown)   2:09 Round 2 of 5, 5:09 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kaito Fukuda  defeats  Ryota Mawatari via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   HIROYUKI  vs.  Ryu Hanaoka Ends in a Draw, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Muay Thai)   Manazo Kobayashi  defeats  Maki Goto via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Muay Thai)   Yugo Kato  defeats  MASAKING via KO/TKO, Left Hook   1:28 Round 1 of 3 Bout Page
(Muay Thai)   Yosuke Morii  defeats  Shoki Nishikawa via KO/TKO, Left Straight   0:43 Round 3 of 3, 6:43 Total Bout Page
NO KICK NO LIFE ~The Final~ Friday, June 24, 2016
Tsutaya O-East Shibuya, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Genji Umeno  vs.  Yodwandee Sawchanatip Ends in a Draw, Majority   5 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yosuke Morii  defeats  Chao Rocket via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Keisuke Miyamoto  defeats  Shodai Kitazono via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Masataka Maeda  defeats  Mitsuru Nakao via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Shunsuke Miyabi  defeats  Kazumichi Nishiki via KO/TKO   0:22 Round 3 of 3, 6:22 Total Bout Page
(Kickboxing)   Shinya Fujino  defeats  Miki Urabayashi via KO/TKO, Referee Stoppage   Round 3 of 3 Bout Page
(Kickboxing)   Shogo Inoue  vs.  Minoru Asahino Ends in a Draw, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
NO KICK, NO LIFE 2016 Saturday, March 12, 2016
Ota City General Gymnasium Ota, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Genji Umeno  vs.  Starboy Diamond98 Ends in a Draw, Majority   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Tenshin Nasukawa  defeats  Keisuke Miyamoto via KO/TKO, Flying Knee   0:26 Round 2 of 5, 3:26 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yosuke Morii  defeats  Hikaru Machida via KO/TKO, Referee Stoppage   0:13 Round 4 of 5, 9:13 Total Bout Page
(Kickboxing)   Zakaria Zouggary  defeats  Yosuke Mizuochi via KO/TKO, Referee Stoppage   2:28 Round 5 of 5, 14:28 Total Bout Page
(Kickboxing)   Taisuke Maeguchi  defeats  Haruaki Otsuki via KO/TKO   0:47 Round 3 of 3, 6:47 Total Bout Page
(Kickboxing)   Seangatit  defeats  Shigeru via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Ken Hasegawa  vs.  Ryu Sato Ends in a Draw, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kengo  vs.  Yusa Ryusuke Ends in a Draw, Split   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Shinya Fujino  defeats  Atsushi Tateshima via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
NO KICK, NO LIFE 2015 Wednesday, February 11, 2015
Ota City General Gymnasium Ota, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Genji Umeno  defeats  Rungrat Pumpanmuang via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Jos Rodrigues  defeats  Tsukuru Midorikawa via KO/TKO, Doctor Stoppage   2:22 Round 3 of 5, 8:22 Total Bout Page
(Kickboxing)   Andy Souwer  defeats  Hideya Tanaka via KO/TKO, Head Kick   0:11 Round 3 of 5, 6:11 Total Bout Page
(Kickboxing)   Toshio Matsumoto  defeats  Nobu Hayashi via KO/TKO, Referee Stoppage   1:04 Round 1 of 5 Bout Page
(Kickboxing)   Sota Ichinohe  defeats  Keisuke Miyamoto via Decision, Majority   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yosuke Morii  defeats  Densiam Lookprabaht via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Rena Kubota  defeats  Elli Maria Ekström via KO/TKO, Punches   2:31 Round 2 of 3, 5:31 Total Bout Page
(Kickboxing)   Soichiro Miyakoshi  defeats  Kazuya Takeda via KO/TKO, Left Hook   2:08 Round 3 of 5, 8:08 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kenta Yamada  defeats  Riki Matsuoka via KO/TKO, Doctor Stoppage   2:41 Round 4 of 5, 11:41 Total Bout Page
(Kickboxing)   Hideki Sasaki  defeats  Ken Hasegawa via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Shinya Fujino  defeats  HIRO via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kengo  defeats  Yoshihiko Terauchi via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
NO KICK,NO LIFE 2014 Tuesday, February 11, 2014
Ota City General Gymnasium Ota, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Muay Thai)   Kaew Weerasakreck  defeats  Hiroki Ishii via KO/TKO, Head Kick   0:44 Round 2 of 5, 3:44 Total Bout Page
(Kickboxing)   Tsukuru Midorikawa  defeats  Andy Souwer via Decision, Split   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Genji Umeno  defeats  Pornsanae Sitmonchai via KO/TKO, Doctor Stoppage   0:48 Round 4 of 5, 9:48 Total Bout Page
(Kickboxing)   Toshio Matsumoto  defeats  Yuji Sakuragi via KO/TKO, Flying Knee   1:01 Round 3 of 5, 7:01 Total Bout Page
(Kickboxing)   Hideya Tanaka  defeats  Masato Otake via Decision, Unanimous   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Yuya Kiyokawa  defeats  Yoyut via KO/TKO, Right Hook   2:21 Round 2 of 3, 5:21 Total Bout Page
(Kickboxing)   Riki Matsuoka  defeats  Ryuki Iwashita via Decision, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Kengo  defeats  Kenshiro Nakata via Decision, Majority   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Shinya Fujino  vs.  Tetsunori​ Kotoda Ends in a Draw, Unanimous   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
NO KICK, NO LIFE ~FINAL~ Saturday, October 29, 2005
Ota City General Gymnasium Ota, Tokyo Japan Region
Show Bouts add_circle
Bout   Info
(Kickboxing)   Anuwat  defeats  Riki Onodera via KO/TKO, Three Knockdown Rule   1:28 Round 2 of 3, 4:28 Total Bout Page
(Kickboxing)   Toshio Matsumoto  vs.  Rayen Simson Ends in a Draw, Split   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Hiroki Ishii  defeats  Thongchai Bunlat via KO/TKO, Head Kick   1:23 Round 1 of 5 Bout Page
(Kickboxing)   Samkor Kiatmonthap  defeats  Kazuya Masaki via Decision, Split   5 Rounds, 15:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Hinari Fukatsu  defeats  Joseph Fadil via Decision, Split   3 Rounds, 9:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Masashi Ochiai  defeats  Shota Koshide via Decision, Majority   2 Rounds, 6:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Masashi Ochiai  defeats  Tomoyuki Shinozuka via Decision, Unanimous   2 Rounds Bout Page
(Kickboxing)   Ko Akimoto  defeats  Jet Hasuda via Decision, Unanimous   2 Rounds, 6:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Itosen  defeats  Kenta Kimura via Decision, Unanimous   2 Rounds, 6:00 Total Bout Page
(Kickboxing)   Tsukuru Midorikawa  defeats  Shuhei Tsuchiya via Decision, Majority   2 Rounds, 6:00 Total Bout Page

 • MMA Junkie : Video: Is 'Cowboy' Cerrone's career UFC Hall of Fame-worthy?
 • MMA Junkie : Colby Covington vows to wear out UFC champ Leon Edwards, 'break his will' when they fight
 • MMA Junkie : Sean O'Malley surprised by Marlon Vera's performance against Cory Sandhagen: 'He just laid on his back'
 • MMA Weekly : Conor McGregor’s USADA Dispute: Are USADA’s Days Numbered? Chael Sonnen thinks so
 • MMA Junkie : Video: Is Colby Covington benefitting from Dana White privilege?
 • MMAFighting.com : UFC Fight Roundup: Tim Means and Alex Morono set for welterweight showdown on May 13
 • MMA Junkie : Colby Covington predicts easy win for Gilbert Burns vs. 'broken man' Jorge Masvidal at UFC 287
 • MMAFighting.com : Nate Landwehr wants Movsar Evloev next: ‘Ain’t nobody calling out Evloev. I’ll call his ass out’
 • MMA Junkie : Video: UFC Hall of Famer Chuck Liddell oversees Alex Pereira's final prep for UFC 287 title defense
 • MMA Junkie : UFC books Carlos Ulberg vs. Ihor Potieria for May 13 event
 • MMA Junkie : Trevin Giles talks Preston Parsons win and move to welterweight at UFC on ESPN 43
 • MMAFighting.com : Anything But Fighting: Serena DeJesus goes deep on love of anime
 • MMA Junkie : UFC 286 'Fight Motion': Ludicrous London highlights in super-slow motion
 • MMAFighting.com : Colby Covington calls to face Leon Edwards on next card with ‘my old buddy’ Jon Jones: ‘It’s perfect’
 • MMA Junkie : Daniel Pineda fought out contract at UFC on ESPN 43, will stay if money's right
 • MMA Junkie : Aljamain Sterling can see how Merab Dvalishvili can break Cory Sandhagen
 • UFC.com : UFC UNFILTERED | Guest co-host Chris Weidman talks grueling road back from injury, Sandhagen & Holm’s statement wins
 • MMA Junkie : With Nikolas Motta out, Ignacio Bahamondes now will face Trey Ogden at UFC 287
 • MMAFighting.com : Heck of a Morning: Reaction to Cory Sandhagen’s spectacular performance, Donald Cerrone’s UFC Hall of Fame nod
 • MMAFighting.com : Maria Oliveira vs. Diana Belbita in the works for UFC 289