Ajax loader

Tapology Site Search

MMA Fighters From Poland

MMA Fighters From Poland

Fighter   Height   Weight Class   Record   Nation
Zawadziński N/A Am 0-1-0 Pl
"Fighter" Jaraz N/A Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Abraham Szendzielorz N/A Welterweight Am 1-0-0 Pl
Abulhan Haluev N/A Lightweight 3-2-0 Pl
Adam Lenkowski N/A Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam Lewandowski N/A Welterweight 7-1-0 Pl
Adam Grund N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Adam Daniel N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Adam Meldner N/A Middleweight Am 1-1-0 Pl
Adam Kaczmarek N/A Lightweight Am 0-2-0 Pl
Adam Pawlicki N/A Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam Polański N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Adam "Maja" Maciejewski 6'1" (185cm) Heavyweight 13-7-1 Pl
Adam "Siwy" Wieczorek 6'5" (196cm) Heavyweight 10-1-0 Pl
Adam "Viking" Biegański 6'1" (185cm) Middleweight 5-1-0 Pl
Adam Krajewski N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Adam Michalak N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Adam Piór N/A Lightweight 0-1-0 Pl
Adam Osieleniec 6'3" (190cm) Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam Kostyra N/A Lightweight 1-3-0 Pl
Adam "Tornado" Brysz 5'11" (180cm) Lightweight 1-0-0 Pl
Adam Jawor N/A Middleweight Am 0-1-0 Pl
Adam Slawinski N/A 1-5-0 Pl
Adam Wiewióra N/A Welterweight Am 12-1-0 Pl
Adam "Brooklyn" Brzezowski 5'9" (176cm) Lightweight 5-3-0, 1 NC Pl
Adam Łazowski 5'6" (168cm) Lightweight 1-6-0 Pl
Adam Kramer N/A Featherweight Am 0-1-0 Pl
Adam Prokopiuk N/A Featherweight Am 0-1-0 Pl
Adam "Jankes" Jankowski 5'11" (180cm) Welterweight 5-3-1, 1 NC Pl
Adam Gustab N/A Featherweight 3-2-0 Pl
Adam Muszyński N/A Welterweight 3-0-0 Pl
Adam "Fizol" Matuszak 5'9" (174cm) Lightweight Am 3-2-1 Pl
Adam Kerlin N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Adam Piekarski N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Adam Pachucki N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adam "aem" Mirzyński 6'2" (188cm) Middleweight Am 2-1-0 Pl
Adam Tokarski 5'10" (179cm) Lightweight 1-1-0 Pl
Adam Haraf N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Adam Koprowski N/A Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam Woźniak N/A Featherweight Am 3-1-0 Pl
Adam Szmyd N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adam Kowalski 6'1" (186cm) Light Heavyweight 9-5-1 Pl
Adam Pawłowski N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Adam Osinski N/A Middleweight Am 1-0-0 Pl
Adam Góralski N/A Lightweight Am 1-0-0 Pl
Adam "Zajcu" Zając 6'1" (185cm) Middleweight 9-3-1 Pl
Adam Chmielewski N/A Heavyweight Am 0-2-0 Pl
Adam Stachelek N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adam "Milimetr" Kosut N/A Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam Weiss N/A Welterweight 0-1-0 Pl
Adam Komorowski N/A Middleweight Am 2-1-0 Pl
Adam Malinowski N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Adam Pawera N/A Lightweight Am 3-1-0 Pl
Adam Okniński 6'2" (188cm) Heavyweight 4-2-0 Pl
Adam "Niedziu" Niedźwiedź 6'1" (186cm) Middleweight 5-3-0 Pl
Adam Tomasik N/A Light Heavyweight 2-0-0 Pl
Adam Piestrzyński 6'5" (196cm) Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam Smulski N/A Welterweight 3-4-1 Pl
Adam Seremak N/A Welterweight 0-2-0 Pl
Adam Mielczarek N/A Welterweight 1-0-0 Pl
Adam Pałasz N/A Heavyweight Am 1-0-0 Pl
Adam Gorzelańczyk 5'9" (176cm) Welterweight Am 2-0-0 Pl
Adam "Rodrigo" Golonkiewicz 5'8" (173cm) Lightweight 11-10-0 Pl
Adam "Megatron" Wardziński N/A Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam "Świder" Świderski N/A Welterweight 2-1-0 Pl
Adam Gielata N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Adam Dmochowski N/A 1-1-0 Pl
Adam Rutkowski N/A Featherweight Am 1-0-0 Pl
Adam Palacz N/A Welterweight 1-0-0 Pl
Adam Besarab N/A Middleweight Am 1-3-0 Pl
Adam Chętnik 6'0" (183cm) Welterweight 0-1-0 Pl
Adam Bońkowski N/A Lightweight 0-1-0 Pl
Adam Wieczorkowski N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adam Talacha N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Adam Nyklewicz N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Adam Łaguna N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adam "Pociskao" Golus N/A Lightweight 1-1-0 Pl
Adam "Gonzo" Filipek 5'9" (174cm) Lightweight 0-2-0, 1 NC Pl
Adam Drosdek N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Adam Halbina N/A Light Heavyweight Am 1-0-0 Pl
Adam Zaszczerzyński N/A Bantamweight Am 1-1-0 Pl
Adam Trzpioła 6'0" (182cm) Welterweight 0-0-0 Pl
Adam Guzowski N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adam Soldaev N/A Bantamweight 2-1-0 Pl
Adam Połczyński N/A Middleweight 1-0-0 Pl
Adam Świtalski N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Adam Bąkowski N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Adam Piastowski N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Adam Stępnik N/A Welterweight 1-3-0 Pl
Adam Molędys 5'10" (178cm) Welterweight 1-0-0, 1 NC Pl
Adam Fidkowski N/A Lightweight Am 1-0-0 Pl
Adam Palacz N/A Welterweight Am 0-1-1 Pl
Adam "Koza" Kosberg 6'2" (189cm) Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Adam Kowalczyk N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Adam Lazarowicz N/A Lightweight Am 2-1-0 Pl
Adam Dyrka 5'9" (176cm) Lightweight 0-1-0 Pl
Adam Witkowski 5'11" (180cm) Featherweight 0-2-0 Pl
Adam "Wiśnia" Wiśniewski 6'4" (192cm) Light Heavyweight 2-5-0 Pl
Adam Łopiałło N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Adam Labisz N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adam Ugorski N/A Middleweight 2-0-0 Pl
Adam Nowak N/A Lightweight Am 5-5-0 Pl
Adam Niklewicz N/A Featherweight Am 0-1-0 Pl
Adik Glowacki N/A Welterweight Am 1-2-0 Pl
Adrian Hamerski N/A Lightweight Am 1-3-0 Pl
Adrian Kozikowski N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Petela N/A Welterweight 0-1-0 Pl
Adrian Horn 5'8" (172cm) Featherweight Am 1-1-0 Pl
Adrian Rogowski N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Adrian Gorący 6'1" (185cm) Light Heavyweight 0-1-0 Pl
Adrian Waskin N/A Featherweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Wieliczko N/A Lightweight Am 3-0-0 Pl
Adrian Dela 5'7" (170cm) Featherweight 0-1-0 Pl
Adrian Bieranowski N/A Flyweight 1-1-0 Pl
Adrian Degorski N/A 4-5-0 Pl
Adrian Wolak N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Wojtkowski 5'11" (180cm) Welterweight 0-2-0 Pl
Adrian Świczerewski N/A Middleweight Am 4-0-0 Pl
Adrian Drela N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Adrian Radowicz N/A Light Heavyweight Am 1-0-0 Pl
Adrian Różycki 6'3" (191cm) Middleweight Am 4-1-0 Pl
Adrian "Ares" Błeszyński 6'0" (184cm) Middleweight 5-2-0 Pl
Adrian Gwioździk 6'2" (187cm) Heavyweight 1-2-0 Pl
Adrian Obłoza N/A Featherweight Am 2-1-0 Pl
Adrian Łyszczyński N/A Heavyweight 0-0-0 Pl
Adrian Błoński 5'6" (168cm) Bantamweight 1-3-0 Pl
Adrian Wawrzycki N/A Welterweight Am 2-1-0 Pl
Adrian Zawadzki 6'3" (191cm) Heavyweight Am 1-0-0 Pl
Adrian Phonke N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Adrian "Rudy" Kurek 5'9" (174cm) Welterweight 4-3-0 Pl
Adrian Pacholczyk 5'9" (175cm) Featherweight 0-1-0 Pl
Adrian Rohde N/A Welterweight Am 0-2-0 Pl
Adrian Ociepka N/A Heavyweight Am 0-2-0 Pl
Adrian Grabia N/A Lightweight Am 1-2-0 Pl
Adrian Molenda N/A Flyweight 1-1-0 Pl
Adrian Żak 5'11" (180cm) Welterweight Am 2-10-0 Pl
Adrian Nalewajko N/A Bantamweight Am 1-2-0 Pl
Adrian Korneta 5'9" (174cm) Featherweight Am 1-1-1 Pl
Adrian Gaweł N/A Middleweight 0-1-0 Pl
Adrian "Tiger" Cencora N/A Bantamweight 0-0-0 Pl
Adrian Rosiński N/A Heavyweight 1-2-0 Pl
Adrian "Zdrapka" Kochanek 6'0" (183cm) Welterweight 0-3-0 Pl
Adrian Grzelak N/A Middleweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Stukus N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Adrian Sobiech N/A Welterweight Am 4-1-0 Pl
Adrian Sulgotowski N/A Welterweight 1-1-0 Pl
Adrian Szyba 5'10" (177cm) Lightweight Am 1-0-0 Pl
Adrian Czyz N/A Flyweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Dmitrzak N/A Welterweight 0-1-0 Pl
Adrian Kupiec N/A Welterweight 0-1-0 Pl
Adrian Bartkowiak N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Wojtkowski N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Adrian Sobolewski N/A Welterweight Am 4-4-0 Pl
Adrian Kutyła N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Kozicz N/A Lightweight Am 1-0-0 Pl
Adrian Woźniak 6'0" (183cm) Heavyweight 0-1-0 Pl
Adrian Stanislowski N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Adrian Bartosiński 5'11" (181cm) Middleweight 3-0-0 Pl
Adrian Bawołek N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Zieliński 5'10" (178cm) Lightweight 17-8-0 Pl
Adrian Ostaszewski N/A 0-0-0 Pl
Adrian Nalewski N/A Middleweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Bober N/A Welterweight 2-2-0 Pl
Adrian Pohnke 6'4" (193cm) Middleweight 1-0-0 Pl
Adrian "Polak" Polański 5'9" (176cm) Welterweight 0-1-0 Pl
Adrian Rychły N/A Lightweight Am 1-0-0 Pl
Adrian Krauzowicz N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Adrian Zajączkowski 6'0" (182cm) Welterweight 1-0-0 Pl
Adrian Dudek N/A Middleweight 1-0-0 Pl
Adrian Łyszcz N/A Featherweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Karpiej N/A Welterweight Am 1-1-0 Pl
Adrian Dobrzycki N/A Welterweight Am 4-0-0 Pl
Adrian Filipek N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Kępa 5'7" (170cm) Lightweight 5-3-0 Pl
Adrian Kucharczyk N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Suwezda N/A Featherweight Am 5-2-0 Pl
Adrian "Biniek" Biniecki 5'6" (168cm) Flyweight 0-4-0 Pl
Adrian Jóźwiak N/A Middleweight Am 1-3-0 Pl
Adrian Wędzik N/A Featherweight 1-2-0 Pl
Adrian Błażejewski N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Sowala 5'11" (180cm) Lightweight Am 0-1-0 Pl
Adrian Masierak N/A Welterweight Am 1-3-0 Pl
Adrian "Kung Fu Panda" Dziarnowski N/A Heavyweight 1-1-0 Pl
Adrian Barłożek N/A Light Heavyweight 0-1-0 Pl
Adrian Świercz 5'9" (174cm) Featherweight Am 2-1-0 Pl
Adrian Makar N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Adrianna Stańkowska 5'7" (169cm) Bantamweight Am 1-2-0 Pl
Adrianna Mazur 5'7" (169cm) Flyweight 0-0-0 Pl
Adrianna Bosacka 5'7" (170cm) Bantamweight Am 2-1-0 Pl
Adrien Stalanowski 5'6" (168cm) Lightweight Am 1-0-0 Pl
Agata Kawecka N/A Flyweight 0-0-0 Pl
Agata Witoszek N/A Bantamweight Am 0-2-0 Pl
Agnes Wrodarczyk N/A Bantamweight 0-0-0 Pl
Agnieszka Tomczak N/A Flyweight 0-0-0 Pl
Agnieszka Kowalska N/A Bantamweight 0-0-0 Pl
Agnieszka Więcek 5'3" (160cm) Strawweight Am 0-3-0 Pl
Agnieszka "Kuma" Niedźwiedź 5'5" (165cm) Flyweight 10-1-0 Pl
Agnieszka Alabrudzińska N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Agnieszka Kowalska N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Agnieszka Miljon N/A Bantamweight Am 1-0-0 Pl
Agnieszka "Sopla" Sobczyk 5'7" (170cm) Featherweight 2-2-0 Pl
Akop Szostak 5'8" (173cm) Light Heavyweight 3-2-0, 1 NC Pl
Alan Czajkowski 6'1" (186cm) Welterweight 2-1-0 Pl
Alan Kwieciński 5'11" (181cm) Welterweight 0-1-0 Pl
Alan Langer 6'1" (185cm) Welterweight 9-7-0 Pl
Alan Zylla N/A Welterweight Am 3-0-0 Pl
Alan Ziemianek 5'10" (178cm) Welterweight Am 1-0-0 Pl
Alan Sobieraj N/A Middleweight Am 4-1-0 Pl
Alan Zimny N/A Lightweight Am 2-0-0 Pl
Alan Kalski 5'10" (178cm) Middleweight 0-0-0 Pl
Alan Małowicki N/A Welterweight Am 1-1-0 Pl
Alan Głowacki N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Alan Dutkowski N/A Welterweight Am 1-1-0 Pl
Alan Girczys N/A Featherweight Am 0-2-0 Pl
Alan Szymański N/A Middleweight Am 1-0-0 Pl
Alan Alan N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Alan Jachimowski 6'3" (190cm) Light Heavyweight 4-1-0 Pl
Albano Parczewski N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Albert Bąk N/A Middleweight Am 0-1-0 Pl
Albert "Dzik" Odzimkowski 6'0" (183cm) Welterweight 10-3-0 Pl
Albert Ciesielski 5'8" (172cm) Featherweight 0-1-0 Pl
Aleksander Rybarczyk N/A Light Heavyweight 0-1-0 Pl
Aleksander Wereśniak N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Aleksander Keller N/A Bantamweight 0-1-0 Pl
Aleksander Goździński N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Aleksander "Olo" Jabłoński 5'9" (174cm) Lightweight Am 0-1-0 Pl
Aleksander Wszołek N/A Lightweight Am 2-2-0 Pl
Aleksander Rychlik 6'2" (188cm) Middleweight 5-4-0 Pl
Aleksander Ostolski N/A Am 0-1-0 Pl
Aleksander "Olo" Mędrala N/A Light Heavyweight 1-3-0 Pl
Aleksander Kroczak N/A Heavyweight Am 2-0-0 Pl
Aleksander Wincenciak N/A Bantamweight Am 1-3-0 Pl
Aleksander Mosingiewicz 6'1" (186cm) Lightweight 1-2-0 Pl
Aleksander Pietrasiewicz N/A Lightweight 0-1-0 Pl
Aleksander Muskał N/A Super Heavyweight Am 0-1-0 Pl
Aleksander Dzięgiel N/A Lightweight Am 1-2-0 Pl
Aleksander Georgas 5'9" (174cm) Featherweight 9-6-0 Pl
Aleksander Falkowski N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Aleksander Parzoch N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Aleksander Kowalski N/A Featherweight Am 3-0-0 Pl
Aleksander Musioł N/A Bantamweight Am 1-1-0 Pl
Aleksander Garski N/A Middleweight Am 0-1-0 Pl
Aleksander Mikołajczak N/A Light Heavyweight Am 1-1-0 Pl
Aleksander Bigos N/A Light Heavyweight Am 0-1-0 Pl
Aleksander Kruk 5'11" (181cm) Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Aleksander Dziubecki N/A Welterweight Am 1-1-0 Pl
Aleksandra Rola 5'5" (165cm) Flyweight 1-0-0 Pl
Aleksandra Wypych 5'6" (168cm) Flyweight 0-1-0 Pl
Aleksandra Piasecka 5'5" (165cm) Bantamweight 0-0-0 Pl
Aleksandra "Polski Czołg" Milczarek N/A Bantamweight Am 7-1-0 Pl
Aleksandra Sygut N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Aleksandra Wrzosek N/A Flyweight Am 1-0-0 Pl
Aleksandra Wojtusiak N/A Flyweight Am 1-0-0 Pl
Aleksandra Szczerban N/A Strawweight 0-0-0 Pl
Aleksandra Mielczarek N/A Flyweight Am 1-1-0 Pl
Aleksandra Mądraszewska 5'1" (156cm) Strawweight 0-0-0 Pl
Alexa Kubicki N/A Atomweight 0-0-0 Pl
Alexander Best N/A Welterweight 0-2-0 Pl
Alicja Kachniarz N/A Flyweight Am 1-0-0 Pl
Alicja Zaniewicz N/A Flyweight 0-0-0 Pl
Alicja Frączek N/A Flyweight Am 1-1-0 Pl
Amadeusz Rybica N/A Middleweight Am 0-1-0 Pl
Amadeusz Arczewski 6'0" (183cm) Middleweight 1-1-0 Pl
Amadeusz "Ferrari" Roślik 5'10" (178cm) Middleweight 1-0-0 Pl
Amin "LIONHEART" Szymaniak 5'11" (180cm) Featherweight Am 2-3-1 Pl
Andrej Bochorz N/A Heavyweight 0-9-0 Pl
Andrey Wroblewski N/A Lightweight 0-1-0 Pl
Andrzej Zajączkowski N/A Lightweight 0-2-0 Pl
Andrzej Radomski 6'1" (186cm) Heavyweight 1-0-0 Pl
Andrzej Michalczyk 5'9" (176cm) Heavyweight 1-0-0 Pl
Andrzej "Rambo" Domagała N/A Middleweight 4-1-1 Pl
Andrzej Marciniszyn N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Andrzej Gołota 6'4" (193cm) Heavyweight 0-0-0 Pl
Andrzej Kulik N/A Heavyweight 2-7-0 Pl
Andrzej Kubas N/A Middleweight Am 2-1-0 Pl
Andrzej Miąsko 5'7" (170cm) Welterweight Am 0-1-0 Pl
Andrzej Galica N/A Featherweight Am 1-2-0 Pl
Andrzej Kumor N/A Middleweight 2-2-0 Pl
Andrzej Deberny N/A Heavyweight 0-1-0 Pl
Andrzej Modrzejewski N/A Welterweight 1-0-0 Pl
Andrzej Grzegorczyk N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Andrzej Wroński N/A Heavyweight 0-1-0 Pl
Andrzej Smoliński N/A Light Heavyweight Am 1-1-0 Pl
Andrzej "Balrog" Kosecki 5'11" (180cm) Light Heavyweight 1-6-0 Pl
Andrzej Kulik 5'9" (175cm) Heavyweight 0-4-0, 1 NC Pl
Andrzej Binek N/A Bantamweight 0-0-0 Pl
Andrzej Grzebyk 6'0" (184cm) Middleweight 13-3-0 Pl
Andrzej Gajewski N/A Featherweight 0-1-0 Pl
Andrzej Grosicki N/A Lightweight 1-0-0 Pl
Andrzej Modrzejewski N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Andrzej Piątkowski 6'1" (186cm) Light Heavyweight 4-2-0 Pl
Andrzej Tracz N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Aneta "Zadziora" Staniuk N/A Flyweight Am 0-2-0 Pl
Angelika Węgrzyn N/A Flyweight Am 1-1-0 Pl
Angelika Sobczuk N/A Bantamweight Am 1-3-0 Pl
Angelika Jodzis N/A Lightweight Am 1-1-0 Pl
Angelika Kurc N/A Bantamweight 0-0-0 Pl
Angelika Ziętek-Czeszak N/A Strawweight Am 0-1-0 Pl
Angelo Witczyk 5'8" (172cm) Featherweight Am 0-2-0 Pl
Angelo Limetti N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Angelo Chabucki N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Ania Fucz 5'6" (168cm) Bantamweight 3-0-0 Pl
A. F. N/A Flyweight Am 1-0-0 Pl
Anita Bekus N/A Strawweight 1-0-0 Pl
Anna Majewska N/A Bantamweight Am 1-1-0 Pl
Anna Urbanowicz 5'7" (170cm) Featherweight 2-1-0 Pl
Anna Andrzejewska N/A Flyweight 0-0-0 Pl
Anna Mikrut N/A Flyweight 1-1-0 Pl
Anna Januszewska N/A Bantamweight 0-1-0 Pl
Anna Jałocha N/A Flyweight Am 0-1-0 Pl
Anna Chrustek N/A Featherweight Am 1-0-0 Pl
Anna Tarsińska N/A Featherweight Am 3-1-0 Pl
Anna "Annomalia" Młynarczyk N/A Strawweight 0-0-0 Pl
Antoni "Antonio" Chmielewski 6'0" (182cm) Middleweight 32-17-0 Pl
Antoni Zabrocki N/A Light Heavyweight 2-1-0 Pl
Antoni Wojtysiak N/A Lightweight Am 1-0-0 Pl
Anzor Azhiev 5'7" (170cm) Bantamweight 7-2-0, 1 NC Pl
Arbi Salamov N/A Bantamweight 0-0-0 Pl
Arbi Bichaev N/A Lightweight 1-0-0 Pl
Arbi Nashkhoev 5'8" (172cm) Featherweight 2-0-0 Pl
Arbi Shamaev 5'8" (172cm) Bantamweight 9-3-0, 1 NC Pl
Arek Kedziora N/A Welterweight Am 1-1-0 Pl
Ariel Małecki N/A Light Heavyweight Am 2-3-0 Pl
Arkadiusz Dyba 6'0" (183cm) Middleweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz Brzózka N/A Lightweight 0-1-0 Pl
Arkadiusz Małochleb N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz "Hightower" Wrzosek 6'7" (201cm) Heavyweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz "Tarzan" Jakóbczyk 6'0" (183cm) Lightweight Am 1-5-0 Pl
Arkadiusz Lubas N/A Light Heavyweight Am 2-0-0 Pl
Arkadiusz Ozioro N/A Welterweight 0-2-0 Pl
Arkadiusz "Rooney" Jędraczka 6'0" (184cm) Light Heavyweight 7-12-0 Pl
Arkadiusz Gąsiorkiewicz N/A Lightweight Am 2-1-0 Pl
Arkadiusz Skweres N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Arkadiusz Bujnowski N/A Welterweight 3-1-0 Pl
Arkadiusz Brzozowski N/A Middleweight 1-0-0 Pl
Arkadiusz Pałkowski N/A Welterweight Am 1-2-0 Pl
Arkadiusz Zienkiewicz N/A Featherweight 1-0-0 Pl
Arkadiusz Halik N/A Bantamweight Am 0-1-0 Pl
Arkadiusz Wełna 6'0" (183cm) Heavyweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz Wieczorek N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz Wroblewski N/A Lightweight 0-1-0 Pl
Arkadiusz Keller 5'7" (170cm) Bantamweight Am 1-0-0 Pl
Arkadiusz Swider N/A Middleweight Am 1-0-0 Pl
Arkadiusz Maziakowski 6'4" (192cm) Middleweight 4-2-0 Pl
Arkadiusz Stanisławski N/A Lightweight 1-1-0 Pl
Arkadiusz Żaba 6'0" (183cm) Middleweight 8-7-0 Pl
Arkadiusz Kolus N/A Welterweight Am 0-1-0 Pl
Arkadiusz Banach N/A Lightweight Am 1-1-0 Pl
Arkadiusz Kłodaś N/A Featherweight Am 0-2-0 Pl
Arkadiusz Pietras N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz Prostko N/A Lightweight 0-1-0 Pl
Arkadiusz Maśliński N/A Featherweight 0-1-0 Pl
Arkadiusz "Motyl" Dembiński N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz Rażyński N/A Middleweight Am 0-2-0 Pl
Arkadiusz Rolka N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Arkadiusz "Medyk" Medyński 5'7" (170cm) Featherweight 5-1-0 Pl
Arkadiusz Milewski N/A Middleweight 1-1-0 Pl
Arman Wilski 5'9" (176cm) Featherweight Am 2-3-0 Pl
Arno Csapek N/A Light Heavyweight Am 1-0-0 Pl
Arnold Gubernat N/A Light Heavyweight Am 0-1-0 Pl
Arthur Starchurski N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Arthur Brek N/A Featherweight 2-0-0 Pl
Arthur Piatek N/A Featherweight Am 1-1-0 Pl
Artur Mroczek N/A Light Heavyweight 3-3-0 Pl
Artur "Hajer" Kadłubek 5'11" (181cm) Middleweight 13-10-0 Pl
Artur Chojnowski N/A Bantamweight Am 1-1-0 Pl
Artur Dzierw N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Artur Drążek 5'10" (178cm) Featherweight 4-4-0 Pl
Artur Bielecki N/A Lightweight 3-2-0 Pl
Artur Baradyn N/A Lightweight 0-0-0 Pl
Artur Woźniak N/A Lightweight Am 0-1-0 Pl
Artur "Waluś" Walczak 6'2" (188cm) Super Heavyweight 2-1-0 Pl
Artur Kwiecień N/A Middleweight 0-0-0 Pl
Artur Perczyński N/A Middleweight 2-0-0 Pl
Artur "Kornik" Sowiński 5'10" (178cm) Featherweight 18-10-0, 2 NC Pl
Artur Głowacki N/A Welterweight 0-1-0 Pl
Artur Kwarców N/A Featherweight 0-0-0 Pl
Artur "Paralizator" Skrzypiec N/A Middleweight 2-1-0 Pl
Artur Cichosz 6'0" (182cm) Middleweight Am 0-1-0 Pl
Artur Zaręba N/A Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Artur Mucha 5'7" (170cm) Lightweight 3-2-0 Pl
Artur Joński 6'4" (192cm) Light Heavyweight Am 1-2-0 Pl
Artur "Arturrro" Grabowski 6'1" (185cm) Middleweight 0-3-0 Pl
Artur "Zyli" Piotrowski 6'2" (189cm) Welterweight 5-2-0 Pl
Artur Krawczyk N/A Lightweight Am 7-0-0 Pl
Artur Giers 5'8" (172cm) Welterweight 0-0-0 Pl
Artur "Ciastek" Pawlak 5'10" (177cm) Welterweight 3-4-0 Pl
Artur "Bizon" Bizewski 6'3" (191cm) Heavyweight 0-0-0 Pl
Artur Gozdalik N/A Featherweight Am 0-1-0 Pl
Artur Kułak N/A Welterweight Am 7-1-0 Pl
Artur Popławski N/A Middleweight Am 0-1-0 Pl
Artur Doktor N/A Middleweight 0-2-0 Pl
Artur Kauf N/A Welterweight 0-0-0 Pl
Artur Wisocki 6'0" (182cm) Middleweight 0-3-0 Pl
Artur Kamiński 5'9" (174cm) Lightweight 5-3-0, 1 NC Pl
Artur Wojciechowski N/A Light Heavyweight Am 0-1-0 Pl
Artur Kula 6'2" (187cm) Light Heavyweight 0-0-0 Pl
Artur Szot 5'10" (178cm) Lightweight 0-1-0 Pl
Artur Gałecki N/A Welterweight Am 1-1-0 Pl
Artur Reżka N/A Light Heavyweight 0-1-0 Pl

 • MMAFighting.com : UFC returns to Fortaleza, Brazil in February
 • MMAFighting.com : Video: Daniel Cormier UFC 230 media day scrum
 • MMAFighting.com : Nate Diaz, Dustin Poirier trade barbs in Twitter beef
 • MMAFighting.com : Luke Rockhold out of UFC 230 bout with Chris Weidman; ‘Jacare’ Souza offered fight
 • MMAFighting.com : Louis Smolka would ‘love’ to be part of Bellator’s Hawaii show
 • MMAFighting.com : Daniel Cormier says he postponed WWE commentary tryout when UFC 230 fight was booked
 • MMAFighting.com : Unbeaten Ross Houston sees Cage Warriors title as ‘golden ticket’ to the UFC
 • MMAFighting.com : John Gotti III books next fight for CES 53
 • MMAFighting.com : PFL 10 weigh-in video
 • MMAFighting.com : Dana White shoots down Khabib Nurmagomedov vs. Floyd Mayweather talk: ‘Don’t pay attention to it’
 • MMAFighting.com : UFC 231 poster released
 • MMAFighting.com : With rift at Jackson-Wink, Mike Perry believes he gave Donald Cerrone ‘a little spirit back in his step’
 • MMAFighting.com : Elizeu Zaleski vs. Jingliang Li slated for UFC Beijing
 • MMAFighting.com : The Great Divide: If Daniel Cormier wins at UFC 230, which fight is bigger for him — Lesnar or Jones?
 • MMAFighting.com : The Great Divide: If Daniel Cormier wins at UFC 230, which fight is bigger for him — Brock Lesnar or Jon Jones?
 • MMAFighting.com : Morning Report: TJ Dillashaw on Cody Garbrandt TKO: ‘I said I’d ruin his career, I’m doing it’
 • UFC.com : Champion Check-In: Rose Namajunas
 • UFC.com : Soukhamthath back to "hungry Andre" from pre-UFC days
 • MMAFighting.com : Dustin Poirier avoids surgery on hip, expects three-week recovery
 • MMAFighting.com : Derrick Lewis UFC 230 media day scrum