Ajax loader

Tapology Site Search

MMA Fighters From Japan

MMA Fighters From Japan

Fighter   Height   Weight Class   Record   Nation
Sho 5'11" (180cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Hiroya N/A Bantamweight Am 2-3-0 Jp
Rira 5'5" (166cm) Strawweight 0-0-0 Jp
Tsuyoshit N/A Am 0-1-0 Jp
Hiroki N/A Flyweight Am 0-1-0 Jp
Shingen N/A Am 1-1-0 Jp
Yuichiro 5'5" (166cm) Welterweight Am 0-2-0 Jp
Kagemaru N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Shinnosuke N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Taku 5'9" (175cm) Welterweight 0-1-0 Jp
Saito N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Taka N/A Am 0-1-0 Jp
KEN N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Machi 5'6" (168cm) Am 0-1-0 Jp
Sasshi 5'9" (174cm) Featherweight Am 0-2-0 Jp
Hidetora 5'10" (177cm) Lightweight 9-10-1, 1 NC Jp
Cantera N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Metabotch N/A 1-0-0 Jp
Kazuto N/A 0-0-0 Jp
Kameyan N/A Welterweight Am 0-1-0 Jp
Ramu N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Shusaku N/A 1-2-0 Jp
Hari N/A 1-3-1 Jp
Shintaro N/A Bantamweight Am 3-1-0 Jp
Reiji 5'7" (169cm) Am 1-0-0 Jp
Nomuraman N/A Am 1-0-0 Jp
Shunsuke N/A 0-0-0 Jp
Makoto N/A Am 0-1-0 Jp
YAYA N/A 0-0-0 Jp
Gacchi N/A Am 1-0-0 Jp
BG 5'8" (173cm) Featherweight 2-3-0 Jp
Hiro N/A 0-1-0 Jp
Okkun N/A Am 0-1-0 Jp
Akira N/A Lightweight 1-0-0 Jp
Hirokaze 5'9" (175cm) Bantamweight Am 4-1-0 Jp
Hikaru N/A Am 0-1-0 Jp
Reo N/A Am 0-1-0 Jp
Tsuyoshi N/A Heavyweight Am 1-0-0 Jp
Wataru N/A Super Heavyweight Am 0-2-0 Jp
Jiro N/A Lightweight 0-0-0 Jp
Reisei N/A 0-0-0 Jp
Taketo 6'0" (183cm) 0-0-0 Jp
Mat N/A Featherweight Am 2-2-0 Jp
Fujiyan 5'8" (172cm) Middleweight Am 0-1-0 Jp
Tatsuya N/A Lightweight 0-0-0 Jp
Hiroshi N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Yuji N/A 0-0-0 Jp
Akishima N/A Middleweight Am 0-1-0 Jp
Fudomyookishida 5'5" (165cm) 0-0-0 Jp
Gaia 6'0" (184cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Chiemi 5'1" (155cm) Atomweight 0-0-0 Jp
Yukari N/A 1-3-0 Jp
Masatoshi N/A 0-0-0 Jp
Tako N/A Featherweight 1-2-0 Jp
Ayaka N/A Atomweight 0-0-0 Jp
Yuya N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Kengo N/A Welterweight 0-0-0 Jp
Nori N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Takahiro 5'6" (167cm) Flyweight 0-0-0 Jp
Hiroto N/A 0-0-0 Jp
Nohito N/A Middleweight 0-1-0 Jp
Leo N/A Am 0-1-0 Jp
Yuki 5'7" (169cm) Featherweight Am 1-2-0 Jp
Aishin N/A 0-0-0 Jp
Takamasa N/A Featherweight 0-0-0 Jp
YUMIN N/A 0-0-0 Jp
Akihiro 5'6" (168cm) 0-0-0 Jp
Takuya 5'5" (166cm) Am 0-1-0 Jp
Shingo 5'4" (163cm) 1-0-0 Jp
Yuto 5'7" (169cm) Am 1-0-0 Jp
Yu N/A Heavyweight Am 1-0-0 Jp
Yukky 5'8" (173cm) Featherweight Am 1-0-0 Jp
Ryuka 5'10" (177cm) Bantamweight 0-0-0 Jp
Yutaka 5'6" (167cm) Bantamweight 0-0-0 Jp
Yu-ma 5'7" (170cm) Welterweight Am 0-0-1 Jp
Pani N/A Am 1-0-0 Jp
Takumi 5'4" (163cm) Flyweight Am 0-1-0 Jp
Krillin N/A 0-1-0 Jp
YASU N/A Lightweight 0-0-0 Jp
Haru N/A Bantamweight Am 2-2-1 Jp
Cossey N/A Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Ken N/A Bantamweight 0-3-0 Jp
Kazuto N/A Bantamweight 2-1-0 Jp
Yuuhei 5'11" (180cm) Welterweight Am 1-0-0 Jp
Jinnojo N/A 0-0-0 Jp
Crow N/A Am 0-1-0 Jp
Mutuya N/A Bantamweight 1-2-0 Jp
Masamitsu N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Scorpion N/A Am 1-0-0 Jp
Daiki N/A Bantamweight 3-4-0 Jp
Rikimaru 5'3" (161cm) Flyweight Am 2-1-0 Jp
Erika❤️ N/A 0-0-0 Jp
"K-ichiro" Keiichiro 5'7" (170cm) Featherweight 6-5-0 Jp
Ecchan 6'0" (183cm) Light Heavyweight 0-0-0 Jp
Youjin N/A Bantamweight Am 1-1-0 Jp
Taben N/A Am 0-1-0 Jp
Hiroshi 5'6" (167cm) Flyweight Am 0-1-0 Jp
Naoya 5'7" (170cm) Flyweight 0-0-0 Jp
Yamucha 5'8" (173cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Shota N/A Am 3-1-0 Jp
Masashi N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Ruka N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
HIROYUKI 5'6" (168cm) Flyweight 0-0-0 Jp
ANJU N/A Strawweight Am 0-1-1 Jp
MIREY 4'10" (148cm) Atomweight 0-0-0 Jp
Shunta N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Masabo 5'8" (173cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Buriburizaemon N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Zenkichi 5'4" (162cm) Flyweight Am 0-2-0 Jp
YOUTA 5'9" (175cm) 0-0-0 Jp
Ryunosuke N/A Bantamweight 0-2-0 Jp
Tetsuro N/A Am 0-1-0 Jp
Koki N/A 0-1-0 Jp
K 5'10" (178cm) Am 0-1-0 Jp
Ko-zi N/A Am 1-0-0 Jp
Tsuyoshi N/A Bantamweight Am 0-2-0 Jp
Hiroking N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Kenta 5'11" (181cm) Light Heavyweight Am 1-0-0 Jp
"Naked Gentleman" Hadakashinshii N/A Lightweight 0-1-1 Jp
EITO 6'2" (188cm) Lightweight 0-0-0 Jp
Ago N/A Middleweight 0-1-0 Jp
Tenho 5'7" (169cm) Featherweight Am 2-1-1 Jp
Sapp N/A Lightweight 0-1-0 Jp
Barrio N/A 0-1-0 Jp
Suhl N/A Am 4-0-0 Jp
Mitsunari 5'4" (163cm) Am 1-0-0 Jp
Raiyaman N/A Strawweight 0-0-0 Jp
"Mochida" Taka N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Sho 5'8" (173cm) Light Heavyweight 1-0-0 Jp
Yo-hei 5'6" (167cm) Flyweight 0-1-0 Jp
Yumenosuke N/A Am 1-0-0 Jp
Toru 5'9" (176cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Junie 5'8" (172cm) 0-0-0 Jp
Ryoma N/A Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Kota N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Ryota N/A Am 0-1-0 Jp
Shinnosuke N/A Featherweight Am 0-1-0 Jp
Run N/A Lightweight 1-0-0 Jp
Syungo N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Keita N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Hata N/A Bantamweight 1-0-0 Jp
Ryusei 5'5" (164cm) 0-0-0 Jp
Ki N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Yuki 5'11" (180cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
Gai 5'11" (181cm) Am 0-1-0 Jp
Rai N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Naoya N/A Flyweight 0-2-0 Jp
Kazuma 5'8" (172cm) Lightweight Am 1-1-0 Jp
FURAIBOU N/A 0-0-0 Jp
Masato N/A Bantamweight 0-0-1 Jp
Yuji 5'8" (172cm) Bantamweight 0-0-0 Jp
Asai N/A 0-0-0 Jp
Seina 5'5" (164cm) Strawweight 0-0-0 Jp
"Bloody" Kosuke N/A Featherweight 1-1-0 Jp
Kenji N/A Flyweight 1-3-0 Jp
Miki N/A Atomweight 0-0-0 Jp
Hulk 6'0" (184cm) Heavyweight 0-1-0 Jp
Hiokamiteru N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Kentaro 5'11" (180cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Hayao 5'5" (165cm) Flyweight 0-0-0 Jp
Bajio N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Daisuke 6'2" (187cm) Middleweight Am 1-2-0 Jp
Onoryu N/A 0-0-0 Jp
Syoui 5'9" (174cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Shiraishi N/A 0-0-0 Jp
Ryuju N/A 0-0-0 Jp
Yukimasa N/A Flyweight Am 0-1-0 Jp
TJ N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Yuya N/A Flyweight Am 0-0-1 Jp
Magisa 5'4" (163cm) Flyweight 7-5-0 Jp
G-Cong N/A 0-0-0 Jp
Kaede N/A 0-0-0 Jp
Yasuo N/A 0-0-0 Jp
Yosuke N/A 0-0-0 Jp
MITSURU N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Tenma N/A Atomweight 0-0-0 Jp
Eito N/A 0-0-0 Jp
Aron N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Hakaider N/A Featherweight 1-1-0 Jp
Shougo N/A Am 1-3-0 Jp
Kosuke N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Taisho N/A 1-0-0 Jp
Masaya 5'7" (171cm) Am 1-0-0 Jp
Tatsumi N/A 0-0-0 Jp
Ryo 5'6" (168cm) 1-4-1 Jp
Genbu 5'9" (175cm) Am 0-1-0 Jp
Luigi N/A 0-0-0 Jp
Yasuhiro 5'5" (165cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
Utchi N/A Am 0-1-0 Jp
Ben N/A Am 0-1-0 Jp
Nobcov 5'8" (172cm) Welterweight Am 1-0-0 Jp
Togo 5'10" (177cm) Lightweight 0-0-0 Jp
Masatomo N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Shizuka 5'5" (165cm) Atomweight 0-0-0 Jp
Nori N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Kodai 5'9" (175cm) Bantamweight Am 1-0-0 Jp
MAKI N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Age 5'9" (175cm) Am 1-0-0 Jp
Kazumu N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Toshio 5'11" (181cm) 0-0-0 Jp
Takaya N/A Am 0-1-0 Jp
Rui N/A Flyweight 0-1-0 Jp
Daiki N/A 0-0-0 Jp
King N/A Welterweight 0-0-0 Jp
Atsumu 5'5" (165cm) 0-0-0 Jp
Takashi 5'10" (177cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Tatsuru 5'8" (172cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
MARI N/A Atomweight 0-0-0 Jp
Yasuto N/A 1-0-0 Jp
GORI 5'10" (179cm) Middleweight 0-1-1 Jp
Ryu 5'9" (174cm) Featherweight Am 5-1-0 Jp
Hisashi 5'6" (167cm) Flyweight Am 0-1-0 Jp
Jason N/A Featherweight 6-3-0 Jp
Sotaro N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Kazunari N/A Bantamweight 1-1-0 Jp
MASA N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Kyoshiro 5'7" (170cm) 0-0-0 Jp
Masanobu N/A 0-0-0 Jp
Shoei N/A 0-0-0 Jp
Shiryu N/A Welterweight Am 0-1-0 Jp
Ken N/A 0-0-0 Jp
Koki N/A 0-0-0 Jp
Atsu 5'6" (168cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
RAN N/A 0-0-0 Jp
Delete N/A 0-0-0 Jp
Fumiya 5'9" (175cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Motonaga N/A 0-0-0 Jp
Kensho N/A Am 1-0-0 Jp
Yoshiya 5'8" (173cm) 1-0-0 Jp
Takuya N/A 1-0-0 Jp
Yutoemon N/A 0-0-0 Jp
Reiya 5'5" (165cm) Strawweight 0-0-0 Jp
Naomitsu 6'0" (183cm) 0-0-0 Jp
Maru N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Kenta 5'9" (175cm) Welterweight 2-0-1 Jp
Kosei N/A 0-0-0 Jp
Keigo N/A 1-0-0 Jp
Toranosuke N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Sho N/A Welterweight 0-1-0 Jp
Kenta 5'10" (178cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Sayaka 5'0" (153cm) Atomweight Am 0-2-0 Jp
Kazuki N/A 0-0-0 Jp
Hayato 5'4" (163cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Hiro N/A Featherweight Am 1-0-0 Jp
Mikado 5'8" (173cm) Am 0-1-0 Jp
Yamato N/A Lightweight 2-6-0 Jp
Takasuke N/A 0-0-0 Jp
Kaiju N/A 0-0-0 Jp
Ryo N/A 0-0-0 Jp
Yu 5'9" (175cm) Featherweight Am 0-2-0 Jp
TASUKU N/A 0-0-0 Jp
Ruku 5'8" (172cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Josiah N/A 1-0-0 Jp
Masaki N/A Lightweight 0-0-0 Jp
Henan N/A 0-0-0 Jp
Naohiro N/A Am 0-1-0 Jp
Wakka N/A Featherweight 0-2-0 Jp
Vigarista 5'11" (180cm) Am 0-1-0 Jp
Kento N/A Am 0-1-0 Jp
Yokotaman N/A 0-0-0 Jp
Ryunosuke 5'7" (171cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Gowas N/A Am 2-2-0 Jp
Kucchiy N/A Am 2-0-0 Jp
Yasunari 5'10" (177cm) Am 3-0-0 Jp
Hiroki N/A 0-0-0 Jp
Koyaman N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Teruya N/A Welterweight 1-2-0 Jp
Tatsuki 5'9" (175cm) 0-0-0 Jp
Satoshi N/A Welterweight Am 1-0-0 Jp
"Golden Choppa" Yoshiki 5'8" (172cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Nori N/A Bantamweight 1-2-0 Jp
"U-Ta" Yuta N/A Flyweight 0-2-0 Jp
Shinsaku 5'7" (170cm) Featherweight Am 1-1-0 Jp
Shoichi N/A Bantamweight Am 1-2-0 Jp
Kaoru 5'7" (170cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Mayumi N/A 0-0-0 Jp
Jay N/A Featherweight 0-2-0 Jp
Monchan 5'7" (170cm) Am 0-2-0 Jp
Hayato 5'7" (169cm) Bantamweight 0-0-0 Jp
Kohsuke 5'9" (174cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Yuki N/A Featherweight Am 0-0-1 Jp
Taisei 5'9" (175cm) 0-1-0 Jp
Doshin 5'5" (164cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Tisao N/A Lightweight 1-0-0 Jp
Billaman 5'9" (174cm) Middleweight Am 1-2-0 Jp
Coater N/A Bantamweight 0-0-1 Jp
Yoshinobu N/A Bantamweight Am 0-0-1 Jp
Doru 5'7" (169cm) Featherweight Am 1-0-0 Jp
Takasho N/A Am 0-1-0 Jp
Ryuichi N/A 0-0-0 Jp
Lyo'o N/A Flyweight 1-0-0 Jp
Tarker N/A Flyweight 0-1-0 Jp
Kenji 5'11" (180cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Joji 5'8" (173cm) 0-0-0 Jp
KB 5'9" (176cm) Lightweight 0-1-0 Jp
Yoshimi 5'0" (153cm) 0-0-0 Jp
Senichi N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Daichi N/A 0-0-0 Jp
Koki 5'3" (160cm) Strawweight 0-0-0 Jp
Ronnie 5'7" (171cm) Featherweight 1-6-2 Jp
Romelu N/A Featherweight Am 4-3-1 Jp
Musa N/A Am 0-0-1 Jp
☆SAHO☆ N/A 0-0-0 Jp
Marimo 5'6" (168cm) 0-0-0 Jp
Hiroki N/A Strawweight 1-0-0 Jp
Nitride N/A Am 1-0-0 Jp
Soul 5'7" (171cm) Bantamweight Am 1-1-0 Jp
Riamu 5'7" (170cm) Strawweight 0-0-0 Jp
Yoshimune N/A 0-0-0 Jp
Masamune 5'6" (168cm) Bantamweight Am 2-5-0 Jp
Yusuke N/A Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Ryotaro N/A 0-0-0 Jp
Shyunya N/A Lightweight 1-0-0 Jp
Nakajima N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Yutaka 5'8" (172cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Taisei N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Anaconda N/A Lightweight 2-2-0 Jp
Johnson N/A Lightweight Am 0-0-2 Jp
JOKER N/A 0-0-0 Jp
Massatatsuto N/A Lightweight 0-0-0 Jp
TAIRA N/A 0-0-0 Jp
Hisato N/A Middleweight 1-1-0 Jp
Iori N/A Lightweight 0-1-0 Jp
Fuma 5'7" (170cm) Am 1-0-0 Jp
Sokokuryu 5'7" (170cm) Am 0-2-0 Jp
Bunta 5'5" (166cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Tachi N/A 0-1-0 Jp
Hao N/A 0-1-1 Jp
Takeru 5'4" (163cm) Bantamweight Am 2-1-1 Jp
Tamami N/A Atomweight Am 0-1-0 Jp
Yuya N/A Lightweight 0-0-0 Jp
Katsuya N/A Am 0-0-1 Jp
Shimon N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Ryusei N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Futa N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Yoshiaki N/A Featherweight 0-0-0 Jp
YA-MAN N/A 0-0-0 Jp
YUU N/A 0-0-0 Jp
Kazuma N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Kaito 5'9" (175cm) Flyweight 0-0-0 Jp
Tsugu N/A Am 0-1-0 Jp
Hideki 5'3" (160cm) Bantamweight 0-0-0 Jp
Tocchi N/A Am 0-1-0 Jp
Kenou 5'8" (172cm) Lightweight Am 1-3-0 Jp
Junpei 5'2" (158cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Keigo 5'9" (176cm) Featherweight Am 1-0-0 Jp
Kizuku N/A Am 0-1-0 Jp
Saburo N/A Featherweight Am 0-1-0 Jp
Haruki N/A 0-0-0 Jp
Shige 5'7" (170cm) Bantamweight Am 1-0-0 Jp
SO N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Jinryumaru N/A 0-0-0 Jp
Kana N/A 0-0-0 Jp
Notti N/A Lightweight Am 0-2-0 Jp
Kazunori 5'5" (165cm) 0-0-0 Jp
Kaihou 5'10" (177cm) 0-0-0 Jp
Ryoki N/A 0-0-0 Jp
Kaito N/A 0-0-0 Jp
Takahiro N/A 0-0-0 Jp
Zeal N/A Heavyweight Am 1-1-0 Jp
Kaze N/A 0-2-0 Jp
KJ N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Satoru N/A 0-0-0 Jp
Fuga N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Kiretaknife 5'10" (178cm) Welterweight Am 0-2-0 Jp
Kikurin N/A Light Heavyweight Am 0-1-0 Jp
Suttaka 5'9" (174cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Shota N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Shigeo N/A Welterweight Am 0-1-0 Jp
Ryo N/A Welterweight Am 1-0-0 Jp
Kento N/A Bantamweight 0-2-0 Jp
Yu-ya N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Ke-ta N/A 2-0-0 Jp
Rampage 5'6" (168cm) 1-2-0 Jp
Kuri 5'6" (168cm) Am 2-1-0 Jp
Ryota 5'6" (167cm) Am 0-1-0 Jp
Naoto N/A 0-0-0 Jp
Atsushi N/A Am 1-0-0 Jp
Harumi 4'10" (147cm) 0-16-0 Jp
Kyokai N/A Lightweight 0-1-0 Jp
Kyosuke 5'5" (166cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Reiya 5'9" (176cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
Actas N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Hyuma N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Tsuyoshi N/A 0-1-0 Jp
Yergin N/A Middleweight Am 0-1-0 Jp
Mao 5'3" (160cm) Strawweight 2-2-0 Jp
Tomoo N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Ryoga N/A Flyweight 0-0-0 Jp
TAKUMI N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Taito 5'9" (175cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Ippei N/A 0-0-0 Jp
Yuya 5'9" (175cm) Am 0-3-0 Jp
Ta2ya N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Katsuya N/A Heavyweight 2-0-0 Jp
Yuta N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Yuji N/A Am 1-1-0 Jp
Thor N/A Featherweight Am 0-0-1 Jp
Koshi N/A 0-0-0 Jp
Konatsu N/A Featherweight 0-0-0 Jp

  • Ufc ultimate fighting championship logo square UFC 246 Tapology coverage is now live
  • Ufc ultimate fighting championship logo square Tim Elliott vs. Askar Askarov - Round 1 is complete. Round 2 coming up.
  • Ufc ultimate fighting championship logo square Join the UFC 246 live discussion
  • Ufc ultimate fighting championship logo square Tapology Picks: Tim Elliott 27% Askar Askarov 73%
  • Us Tim Elliott (15-9-1) MO, US is the #15th Top Flyweight MMA fighter.
  • Ru Askar "Bullet" Askarov (10-0-1) Dagestan Republic, RU is the #9th Top Flyweight MMA fighter.
  • Ufc ultimate fighting championship logo square UFC 246 features 11 MMA bouts
  • Ufc ultimate fighting championship logo square The event takes place from T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada