Ajax loader

Tapology Site Search

MMA Fighters From Japan

MMA Fighters From Japan

Fighter   Height   Weight Class   Record   Nation
Daiki N/A Bantamweight 3-4-0 Jp
Takeru 5'4" (163cm) Flyweight Am 2-0-0 Jp
Katsuya N/A Heavyweight 2-0-0 Jp
Shuhei N/A Am 1-0-0 Jp
Hatsu N/A Bantamweight Am 0-0-1 Jp
Fujimon N/A Am 1-0-0 Jp
Lotus 5'10" (177cm) Lightweight 1-0-0 Jp
Makoto N/A Am 0-1-0 Jp
Kiretaknife 5'10" (178cm) Welterweight Am 0-2-0 Jp
Shun N/A Featherweight Am 2-2-1 Jp
Koichi 5'4" (163cm) Am 0-1-0 Jp
Masaki 5'7" (171cm) Bantamweight Am 2-2-0 Jp
Mighty 5'7" (170cm) Middleweight Am 0-2-0 Jp
Atsu 5'6" (168cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Nakajima N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Soul 5'7" (171cm) Bantamweight Am 1-1-0 Jp
Ponchomusa N/A Welterweight 0-1-0 Jp
Doru 5'7" (169cm) Featherweight Am 1-0-0 Jp
Miho 5'2" (157cm) Atomweight Am 0-2-0 Jp
Saburo N/A Featherweight Am 0-1-0 Jp
Kenta 5'11" (181cm) Light Heavyweight Am 1-0-0 Jp
Kentaro 5'11" (180cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Krillin N/A 0-1-0 Jp
Tocchi N/A Am 0-1-0 Jp
Suttaka 5'9" (174cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Yuya N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Jane N/A 1-0-0 Jp
Mugen N/A Middleweight 1-0-0 Jp
Shusaku N/A 1-2-0 Jp
Yumenosuke N/A Am 1-0-0 Jp
Yutaro N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Masa 5'9" (175cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
Ryo 5'9" (174cm) Featherweight Am 1-2-0 Jp
Bo N/A Strawweight 0-0-0 Jp
Choichiro N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Ken N/A Bantamweight 0-3-0 Jp
Yoshiyuki N/A Lightweight 2-8-0 Jp
Hakaider N/A Featherweight 1-1-0 Jp
Shige 5'7" (170cm) Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Eiji 5'3" (160cm) Featherweight 0-0-0 Jp
Yoshitaka 5'10" (178cm) Lightweight Am 2-0-1 Jp
Shiraishi N/A 0-0-0 Jp
Yasuo N/A 0-0-0 Jp
Hidetora 5'10" (177cm) Welterweight 11-10-1, 1 NC Jp
Senzou 5'9" (174cm) Am 0-1-0 Jp
Masato 5'5" (165cm) Am 2-2-1 Jp
Mizuki N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Yohey N/A Am 1-0-0 Jp
Taka N/A Am 0-1-0 Jp
Seiya 5'8" (173cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Taben N/A Am 0-1-0 Jp
Yergin N/A Middleweight Am 0-1-0 Jp
Mercy 5'7" (170cm) Am 0-1-0 Jp
Junpei 5'2" (158cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Taishi 5'6" (167cm) Am 0-1-0 Jp
Yasuaki 5'7" (170cm) Am 0-1-0 Jp
Sayaka 5'0" (153cm) Atomweight Am 0-2-0 Jp
Takuma 5'8" (172cm) Welterweight Am 0-1-0 Jp
Kikurin N/A Light Heavyweight Am 0-1-0 Jp
Shinji N/A Bantamweight Am 0-0-1 Jp
King N/A Heavyweight 0-1-0 Jp
Kengo 5'10" (177cm) Featherweight Am 2-3-0 Jp
Koki N/A 0-1-0 Jp
Kotori 5'1" (156cm) Strawweight Am 2-0-0 Jp
Hirokaze 5'9" (175cm) Featherweight Am 1-1-0 Jp
Katsushi N/A Featherweight Am 2-0-1 Jp
Magisa 5'4" (163cm) Flyweight 5-5-0 Jp
Hata N/A Bantamweight 1-0-0 Jp
Junie 5'8" (172cm) 0-0-0 Jp
Age 5'9" (175cm) Am 1-0-0 Jp
Yumeto N/A Featherweight Am 0-1-0 Jp
Shoichi N/A Bantamweight Am 1-2-0 Jp
Kenji 5'11" (180cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Yuya 5'9" (175cm) Am 0-3-0 Jp
Akira N/A Lightweight 1-0-0 Jp
Kazuki 5'7" (169cm) Am 0-1-0 Jp
Macharu 5'7" (170cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Shota N/A Am 3-1-0 Jp
KJ N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Mabo N/A Bantamweight Am 2-1-0 Jp
Inoriku N/A Am 0-1-0 Jp
Takasho N/A Am 0-1-0 Jp
Pani N/A Am 1-0-0 Jp
Mao N/A Strawweight 1-1-0 Jp
Hiokamiteru N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Yokotaman N/A 0-0-0 Jp
Wataru N/A Flyweight Am 0-0-1 Jp
Subaru 5'8" (173cm) Lightweight Am 4-2-0 Jp
Reoto N/A Welterweight Am 0-1-0 Jp
Hao N/A 0-1-1 Jp
Crow N/A Am 0-1-0 Jp
Hayato N/A 0-0-0 Jp
Yoshiaki N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Yutaka 5'8" (172cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Kazuto N/A Bantamweight 2-1-0 Jp
Ben N/A Am 0-1-0 Jp
Yasunari 5'10" (177cm) Am 3-0-0 Jp
Kizuku N/A Am 0-1-0 Jp
Kenou 5'8" (172cm) Lightweight Am 1-3-0 Jp
Maru N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Mat N/A Featherweight Am 2-2-0 Jp
Cossey N/A Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Yuichiro 5'5" (166cm) Welterweight Am 0-2-0 Jp
Run N/A Lightweight 1-0-0 Jp
Harumi 4'10" (147cm) 0-16-0 Jp
Masamune 5'6" (168cm) Bantamweight Am 2-5-0 Jp
Genbu 5'9" (175cm) Am 0-1-0 Jp
Ginn N/A Am 1-0-0 Jp
Hayato 5'4" (163cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Keigo 5'9" (176cm) Featherweight Am 1-0-0 Jp
Ko-zi N/A Am 1-0-0 Jp
Ryoma N/A Strawweight Am 1-0-0 Jp
Takashi N/A Bantamweight 0-3-0 Jp
Sapp N/A Lightweight 0-1-0 Jp
Takashi N/A Am 0-1-0 Jp
Kosuke N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Ryoma N/A Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Akihiro N/A 0-0-0 Jp
Hyuma N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Hiroking N/A Am 1-0-0 Jp
Masafumi 5'6" (168cm) Lightweight Am 0-2-0 Jp
Ryotaro 6'0" (182cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Doshin 5'5" (164cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Gen N/A Bantamweight 1-0-1 Jp
Hisashi 5'6" (167cm) Flyweight Am 0-1-0 Jp
Manabu N/A Am 0-1-0 Jp
ANJU N/A Strawweight Am 0-0-1 Jp
Nitride N/A Am 1-0-0 Jp
Nakajima N/A Featherweight Am 1-0-0 Jp
Nori N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Haregin 5'8" (172cm) Welterweight Am 1-2-0 Jp
JJ N/A Am 1-0-0 Jp
Rambo 5'6" (168cm) Am 2-0-0 Jp
Taisho N/A 1-0-0 Jp
Bajio N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Kobayashi N/A Flyweight Am 0-1-0 Jp
Yuya 5'5" (165cm) Bantamweight 0-0-0 Jp
Masaya 5'10" (178cm) Lightweight 0-1-0 Jp
Ronnie 5'7" (171cm) Featherweight 1-6-2 Jp
George N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Gojuryu N/A Lightweight 0-2-0 Jp
Takashi 5'9" (175cm) Lightweight 1-2-0 Jp
Kazuma N/A Middleweight 0-1-0 Jp
Naoto N/A Featherweight Am 2-2-0 Jp
Kozo N/A Middleweight Am 1-0-0 Jp
King N/A Welterweight 0-0-0 Jp
Ryo N/A Welterweight Am 1-0-0 Jp
Yutoemon N/A 0-0-0 Jp
Suhl N/A Am 4-0-0 Jp
Torataro N/A Featherweight Am 1-2-0 Jp
Yoshiki N/A Lightweight 1-0-0 Jp
Barrio N/A 0-1-0 Jp
Daiki N/A 0-0-0 Jp
Henan N/A 0-0-0 Jp
Kenji N/A Flyweight 1-3-0 Jp
Shinnosuke N/A Featherweight Am 0-1-0 Jp
HaruKing N/A Am 0-1-0 Jp
Ryo N/A Middleweight 1-3-0 Jp
Yuzu N/A Bantamweight 3-1-0 Jp
Wataru N/A Super Heavyweight Am 0-2-0 Jp
Sasa 5'7" (169cm) Am 0-1-0 Jp
Koyaman N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Shigeruman N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Kameyan N/A Welterweight Am 0-1-0 Jp
Kumon N/A Lightweight Am 1-0-0 Jp
Ryota N/A Am 0-1-0 Jp
Scorpion N/A Am 1-0-0 Jp
Atsushi N/A Am 1-0-0 Jp
Yamachan N/A Lightweight Am 1-0-0 Jp
Taishi N/A 0-0-0 Jp
Shingen N/A Am 1-1-0 Jp
Nishiki N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Kaihou 5'10" (177cm) 0-0-0 Jp
Syungo N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Toshia 5'6" (168cm) Flyweight Am 3-2-0 Jp
Metabotch N/A 1-0-0 Jp
Kazuma N/A Featherweight Am 0-0-2 Jp
Nori N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Kutch N/A Lightweight 0-2-0 Jp
Fujiyan 5'8" (172cm) Middleweight Am 0-1-0 Jp
Mikado 5'8" (173cm) Am 0-1-0 Jp
BG 5'8" (173cm) Featherweight 2-3-0 Jp
KB 5'9" (176cm) Lightweight 0-1-0 Jp
GORI 5'10" (179cm) Middleweight 0-1-1 Jp
Sayre 5'7" (170cm) Flyweight Am 1-3-0 Jp
Kagemaru N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Futro 5'10" (178cm) Am 0-2-0 Jp
Jay N/A Featherweight 0-2-0 Jp
Jackson N/A 1-0-0 Jp
Kuboken N/A Featherweight Am 0-1-0 Jp
Araki N/A Welterweight 0-0-0 Jp
Iori N/A Lightweight 0-1-0 Jp
Romero N/A Am 0-1-0 Jp
Selinger N/A 1-1-0 Jp
Tatsuru 5'8" (172cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
Tsuyoshi N/A Bantamweight Am 0-2-0 Jp
Naoking N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Yusenohama N/A Flyweight 1-0-0 Jp
Langley N/A Bantamweight 1-2-0 Jp
Sho 5'8" (173cm) Light Heavyweight 1-0-0 Jp
Hisato N/A Middleweight 1-1-0 Jp
Shota N/A Bantamweight 3-5-0 Jp
Yasuhiro 5'5" (165cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
Yoshinobu N/A Bantamweight Am 0-0-1 Jp
Macharu 5'7" (170cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Josiah N/A 1-0-0 Jp
Yuji N/A Am 1-1-0 Jp
Tetsu N/A Welterweight 0-1-0 Jp
Yuto N/A Featherweight Am 1-0-0 Jp
Shimokawa N/A 0-1-0 Jp
Yohei N/A 0-1-0 Jp
Chinamin N/A Strawweight 0-3-0 Jp
"Bloody" Kosuke N/A Featherweight 1-1-0 Jp
Agodeman N/A Bantamweight 0-2-1 Jp
Yuki N/A Featherweight Am 0-0-1 Jp
Hiroki N/A 0-0-0 Jp
Masato N/A 0-0-0 Jp
Koshi N/A 0-0-0 Jp
Ryu 5'9" (174cm) Featherweight Am 5-1-0 Jp
Hareruya 5'7" (169cm) Welterweight 0-0-0 Jp
Hit N/A Welterweight Am 0-1-0 Jp
Konitaku 5'5" (166cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Tenho 5'7" (169cm) Featherweight Am 2-1-1 Jp
Ryohei N/A Am 2-0-0 Jp
Shigeo N/A Welterweight Am 0-1-0 Jp
Hiroki N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Actas N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Yukari N/A 1-3-0 Jp
Tachi N/A 0-1-0 Jp
Fujimaru N/A Strawweight 0-0-0 Jp
"U-Ta" Yuta N/A Flyweight 0-2-0 Jp
Teruya N/A Welterweight 1-2-0 Jp
Yutty N/A Featherweight 1-0-0 Jp
Sho 5'11" (180cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Taku 5'9" (175cm) Welterweight 0-1-0 Jp
Yu 5'9" (175cm) Featherweight Am 0-2-0 Jp
Masashi N/A Featherweight 0-1-0 Jp
Kaz N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Mitsunobu 5'8" (173cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
Koichiro 5'8" (172cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Ryo N/A Am 1-0-0 Jp
Kodecchi 5'7" (170cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Kento N/A Bantamweight 0-2-0 Jp
Hari N/A 1-3-1 Jp
Hiroki N/A Bantamweight Am 1-0-1 Jp
Hiroki N/A Strawweight 1-0-0 Jp
Kuri 5'6" (168cm) Am 2-1-0 Jp
KT N/A Welterweight 1-2-0 Jp
Pero 5'5" (165cm) 0-1-0 Jp
K 5'10" (178cm) Am 0-1-0 Jp
Takaya N/A Am 0-1-0 Jp
Naoto N/A Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Miyamonta N/A Middleweight 0-1-0 Jp
Soki N/A Welterweight 2-0-0 Jp
Kengo N/A Featherweight Am 2-2-0 Jp
Masato N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Tsuyoshit N/A Am 0-1-0 Jp
Haou N/A 1-1-0 Jp
Cantera N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Tetsuro N/A Am 0-1-0 Jp
Issei 5'7" (170cm) Am 1-1-0 Jp
Kazuki N/A Am 0-1-0 Jp
Nobcov 5'8" (172cm) Welterweight Am 1-0-0 Jp
Kucchiy N/A Am 2-0-0 Jp
Koji 5'5" (164cm) Bantamweight 0-0-0 Jp
G-Cong N/A 0-0-0 Jp
Takahiro N/A 0-0-0 Jp
Yuki N/A 0-0-0 Jp
Keisuke N/A Am 0-1-0 Jp
Haikinman 5'5" (165cm) Flyweight Am 1-0-0 Jp
Kazuma N/A Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Yaiba 5'3" (160cm) 0-1-0 Jp
Sash 5'9" (174cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Kodai 5'9" (175cm) Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Kensho N/A Am 1-0-0 Jp
Hadakashinshii N/A Lightweight 0-1-1 Jp
Shinnosuke N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Ksk 5'9" (175cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Syou N/A 0-0-0 Jp
Kyokai N/A Lightweight 0-1-0 Jp
Tsuyoshi N/A 0-1-0 Jp
Takashi 5'10" (177cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Masatomo N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Tako N/A Featherweight 1-2-0 Jp
Masaki N/A Flyweight 2-0-0 Jp
Youjin N/A Bantamweight Am 1-1-0 Jp
Naoki N/A Featherweight Am 0-1-0 Jp
Nori N/A Bantamweight 0-0-1 Jp
Hiroshi 5'6" (167cm) Flyweight Am 0-1-0 Jp
Tisyo N/A Am 1-0-0 Jp
Masato N/A Bantamweight 0-0-1 Jp
Kaiju N/A 0-0-0 Jp
Motoki N/A 0-0-0 Jp
Naomitsu 6'0" (183cm) 0-0-0 Jp
Reo N/A Am 0-1-0 Jp
Anaconda N/A Lightweight 2-2-0 Jp
Kohei N/A Featherweight 0-1-2 Jp
George N/A Featherweight Am 4-1-0 Jp
Shintaro N/A Bantamweight Am 3-1-0 Jp
Shingo 5'4" (163cm) 1-0-0 Jp
Yuta N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
Arawashi N/A Lightweight Am 1-0-0 Jp
Shori 5'10" (178cm) Middleweight Am 2-0-0 Jp
Utchi N/A Am 0-1-0 Jp
Ryo N/A Bantamweight 2-0-0 Jp
Takacchi 5'6" (168cm) Am 2-1-0 Jp
TKX N/A Middleweight 0-1-0 Jp
Yuki 5'11" (180cm) Featherweight Am 0-1-0 Jp
"N.A.O." Nao N/A Bantamweight 1-4-0 Jp
Leo N/A Am 0-1-0 Jp
Takuya N/A 1-0-0 Jp
Sho N/A Welterweight 0-1-0 Jp
Kaze N/A 0-2-0 Jp
Yoshiki 5'11" (180cm) Am 6-3-0 Jp
Yasuto N/A 1-0-0 Jp
Takuya 5'6" (167cm) Flyweight 0-3-0 Jp
Hiro N/A Bantamweight Am 1-0-0 Jp
Teruto 6'0" (184cm) Welterweight 0-0-0 Jp
King 5'11" (180cm) Middleweight 1-12-1 Jp
Ryo 5'6" (168cm) 1-4-1 Jp
Kento N/A Am 0-1-0 Jp
Musa N/A Am 0-0-1 Jp
Asteka N/A 0-1-2 Jp
Gaia 6'0" (184cm) Lightweight Am 1-0-0 Jp
Decky N/A Lightweight 1-1-0, 1 NC Jp
Taiki N/A Bantamweight 1-0-0 Jp
Shinsaku 5'7" (170cm) Featherweight Am 1-1-0 Jp
Masaya 5'7" (171cm) Am 1-0-0 Jp
Fuma 5'7" (170cm) Am 1-0-0 Jp
Yuki 5'7" (169cm) Featherweight Am 1-2-0 Jp
Onimaru 5'8" (173cm) Am 1-2-1 Jp
MARI N/A 0-0-0 Jp
Kou N/A Middleweight 1-0-0 Jp
Kenta 5'9" (175cm) Welterweight 2-0-1 Jp
Shinku N/A 1-0-0 Jp
Kengo N/A Welterweight 0-0-0 Jp
Mutuya N/A Bantamweight 1-2-0 Jp
Rui N/A Flyweight 0-1-0 Jp
Gunji N/A 0-0-0 Jp
Okuda N/A 0-0-0 Jp
Wakka N/A Featherweight 0-2-0 Jp
Oliver N/A Heavyweight 4-11-1 Jp
Shogun N/A Am 1-2-0 Jp
Katsuya N/A Am 0-0-1 Jp
Hiroya N/A Bantamweight Am 2-3-0 Jp
Lodi N/A 0-0-0 Jp
Masato N/A Flyweight 0-0-0 Jp
Tomoki N/A Middleweight 1-2-1 Jp
Tatsuya N/A Lightweight 0-0-0 Jp
Yuuhei 5'11" (180cm) Welterweight Am 1-0-0 Jp
Ryunosuke N/A Bantamweight 0-2-0 Jp
Dyki 5'6" (167cm) 0-0-0 Jp
Hiro N/A 0-1-0 Jp
Okkun N/A Am 0-1-0 Jp
Kazuma 5'8" (172cm) Lightweight Am 1-1-0 Jp
Lommel N/A Lightweight Am 0-1-0 Jp
AKIRA N/A 0-0-0 Jp
Kazuya N/A 2-2-1 Jp
Romelu N/A Featherweight Am 4-3-1 Jp
"Ryukyu Tiger" Hiroto N/A Lightweight 0-0-0 Jp
Jun 5'7" (169cm) Bantamweight 8-7-0 Jp
Zenkichi 5'4" (162cm) Flyweight Am 0-2-0 Jp
Haru N/A Bantamweight 0-0-0 Jp
Runki 5'8" (173cm) 5-1-0 Jp
Naoya 5'9" (176cm) Welterweight Am 4-1-0 Jp
Rei 5'6" (168cm) Bantamweight Am 0-2-0 Jp
Pewter N/A Am 0-2-0 Jp
Masato N/A Am 2-1-0 Jp
Hide 5'10" (178cm) Lightweight Am 0-1-0 Jp
Tisao N/A Lightweight 1-0-0 Jp
"Mochida" Taka N/A Bantamweight 0-1-0 Jp
Bunta 5'5" (166cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Tomoya N/A Bantamweight 1-0-0 Jp
Yamucha 5'8" (173cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Yo-hei 5'6" (167cm) Flyweight Am 5-3-0 Jp
Billaman 5'9" (174cm) Middleweight Am 1-2-0 Jp
Tsugu N/A Am 0-1-0 Jp
Mitsunari 5'4" (163cm) Am 1-0-0 Jp
Daichi N/A 0-1-0 Jp
Kaito 5'10" (178cm) Featherweight Am 2-0-0 Jp
Yukimasa N/A Flyweight Am 0-1-0 Jp
Akira N/A Featherweight 1-0-0 Jp
Asai N/A 0-0-0 Jp
Wakatsu N/A 3-1-1 Jp
Gouken 5'9" (175cm) Welterweight Am 1-1-0 Jp
Kazuma 5'3" (160cm) Bantamweight Am 0-1-0 Jp
Jason N/A Featherweight 3-1-0 Jp
Coater N/A Bantamweight 0-0-1 Jp
Yu-ma N/A Flyweight 1-0-0 Jp
Shoki 5'8" (172cm) 0-0-0 Jp
Keita N/A Featherweight 0-0-0 Jp
Tsutomu N/A Welterweight 0-1-0 Jp
Sasshi 5'9" (174cm) Featherweight Am 0-2-0 Jp
Cody N/A Am 0-1-0 Jp
Mashi N/A Flyweight 1-1-0 Jp
Hiro N/A Featherweight Am 1-0-0 Jp
Takachi N/A 1-2-0 Jp
Daisuke 6'2" (187cm) Middleweight Am 1-2-0 Jp
Kuranosuke N/A Am 0-1-0 Jp
Hiroki N/A Bantamweight 0-0-0 Jp

 • MMA Junkie : Anderson Silva: UFC 234 opponent Israel Adesanya is 'super talented,' but not new version of me
 • MMAFighting.com : Video: UFC vet Vitor Miranda scores KO win in return to kickboxing
 • MMA Junkie : USA TODAY Sports/MMAjunkie MMA rankings, Dec. 18: Iaquinta, Macfarlane make major moves
 • MMAFighting.com : Final ratings for UFC on FOX 31 fall closer to 2018 average
 • MMA Junkie : Sean O'Connell wants MMA fans to pay attention to PFL, see what they're missing
 • UFC.com : Harris Expects A Big 2019
 • UFC.com : UFC Unfiltered Ep. 255
 • MMA Junkie : Drakkar Klose didn't take Bobby Green's weigh-in antics, insults personally
 • MMAFighting.com : Nathaniel Wood open to rebooking Tom Duquesnoy bout for UFC London
 • MMA Junkie : UFC Milwaukee 'Fight Motion': Edson Barboza's destruction of Dan Hooker more brutal in slo-mo
 • MMA Weekly : UFC Connected: One-on-One with Israel Adesanya
 • MMA Junkie : In Trump's America, is UFC fighter Ben Askren a voice of reason?
 • MMA Weekly : UFC Fighter Stefan Sekulic Accepts 2-Year Suspension
 • MMA Junkie : Multiple steroids net Stefan Sekulic two-year USADA suspension
 • MMAFighting.com : UFC welterweight Stefan Sekulić suspended two years for USADA violation
 • UFC.com : Sanction Announcement for Stefan Sekulic
 • MMA Junkie : PFL championship preview: Vinny Magalhaes, Sean O'Connell battle for $1 million at light heavyweight
 • MMA Weekly : Jeremy Stephens Faces Zabit Magomedsharipov at UFC 235 in March
 • MMA Junkie : Bellator Hawaii winner Nainoa Dung says he's what big promotions need: 'The next superstars'
 • MMA Junkie : Bellator Hawaii winner Nainoa Dung says he's what big promotions need: 'the next superstars'